ประกาศ


        สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการเปลี่ยนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เดิมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ไปยังระบบคลาวด์ Office 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอีเมล โดยจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบ Office 365 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

การเข้าใช้งาน Office 365 Mail สำหรับบุคลากร


        1. การเข้าใช้งานระบบอีเมลใหม่ของมหาวิทยาลัย ให้ไปที่เว็บ https://www.office.com ในการล็อกอินเข้าใช้งาน ให้ใช้ username/password เดิมที่สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้ โดย username จะใช้เป็นรูปแบบอีเมล เช่น username เป็น comburapha ในการล็อกอิน จะใช้เป็น comburapha@buu.ac.th (รายละเอียดการใช้งาน คลิกที่นี่) เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

        2. หลังจากวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 บุคลากรยังสามารถเข้าถึงอีเมลเก่าได้ที่ https://email.buu.ac.th/owa แต่จะไม่สามารถ รับ-ส่ง อีเมลได้อีก

        3. หากบุคลากรต้องการย้ายอีเมลเก่าไปยัง Office 365 สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองตาม คู่มือย้ายอีเมล  (เริ่มย้ายอีเมลได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562) บุคลากรที่ย้ายอีเมลก่อนวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.20 น. จะพบปัญหาย้ายอีเมลไม่ครบถ้วน ให้ทำการลบข้อมูลและทำใหม่ โดยศึกษาวิธีการลบ Profile ตามคู่มือ คู่มือลบ Profile Office 365 โดยสำนักคอมพิวเตอร์จะหยุดการให้บริการระบบอีเมลเดิมตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

        4. บุคลากรสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานอีเมลบน Office365 ได้ที่ https://email.buu.ac.th และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0-3810-2770 หรือส่งเมลมาที่ administrator@buu.ac.th


วิธีใช้งาน


การเข้าใช้งาน email ของ Office 365

การย้ายอีเมลด้วยตนเอง

การตั้งค่าอื่น ๆ

BUU MailGoogle Apps  URL : http://go.buu.ac.th

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Google G Suite ประกอบด้วย
  • การรับส่งข้อมูล (Google Mail)
  • การค้นหาข้อมูล (Google Search)
  • การค้นหาตำแหน่ง (Google Map )
  • การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว (Google Site)
  • การสร้างและเก็บเอกสาร (Google Doc & Drive)
  • การเรียนการสอนออนไลน์ (Google Classroom)


Office 365  URL : https://www.office.com

ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Office 365 ประกอบด้วย
  • บริการอีเมล์ (Outlook) ขนาด 50 GB
  • ชุดโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ (Office Online) เช่น MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint
  • พื้นที่จัดเก็บเอกสาร และการแชร์ไฟล์ (OneDrive) ขนาด 1 TB
  • Microsoft Skype เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป


คำถามที่พบบ่อย


Q: เข้าใช้อีเมลใหม่ได้ที่ไหน
A : เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.office.com


Q : วิธีการใช้งานอีเมลใหม่ใช้งานอย่างไร
A : ศึกษาคู่มือการใช้งาน Office 365 ได้ที่เว็บไซต์ https://email.buu.ac.th


Q : File เอกสารใน OneDrive ที่ใช้ @my.buu.ac.th จะยังเข้าถึงได้หรือไม่
A : เอกสารที่จัดเก็บใน OneDrive จะสามารถเข้าใช้ในบัญชีใหม่ที่เป็น @buu.ac.th


Q : ในอีเมล Office 365 จะเห็นอีเมลเก่าด้วยหรือไม่
A : ในอีเมล Office 365 จะไม่เห็นอีเมลเก่า ผู้ใช้จะต้องทำการย้ายอีเมลด้วยตนเอง


Q : ไม่สะดวกย้ายอีเมลด้วยตนเอง จะต้องทำอย่างไร
A : ติดต่อแอดมินของส่วนงาน เพื่อให้คำปรึกษาในการย้ายอีเมล


Q : ติดต่อให้สำนักคอมย้ายอีเมลให้ได้หรือไม่
A : เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้


Q : เมื่อใช้อีเมล Office 365 จะมีอีเมลขยะอีกหรือไม่
A : ระบบ Office 365 มีระบบป้องกันอีเมลขยะแล้ว จะทำให้ได้รับอีเมลขยะน้องลงกว่าระบบอีเมลเดิม


Q : ถ้าใช้งาน Office เวอร์ชั่นต่ำกว่า 2016 จะต้องทำอย่างไร
A : ให้ทำการอัพเกรดโปรแกรม โดยอ่านรายละเอียดที่คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Outlook 2016​


Q : จะสามารถเริ่มย้ายอีเมลจากอีเมลเก่าไปยังอีเมล Office 365 ได้เมื่อไหร่
A : ท่านสามารถย้ายอีเมลด้วยต้นเองตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 16.30 น.


Q : ระบบอีเมล Office 365 ดีกว่าอีเมลเก่าอย่างไร
A : อีเมลที่มีกล่องจดหมายขนาด 50 GB จากเดิม 2 GB, มีระบบป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ, นอกจากนี้ยังสามารถบริการใน Office 365 ได้อีกด้วยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ (Thai) ,(English)

ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์โทรศัพท์ 2770 หรือแจ้งปัญหาได้ที่ http://helpdesk.buu.ac.th/Copyright © 2016 BURAPHA UNIVERSITY


Back to top
    จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น web counter คน